Hotline

Tags: Gái vẽ

Những chiêu lừa tình "kinh thiên động địa"

Những chiêu lừa tình

 Tiếp cận, chinh phục, khai thác và rời bỏ "con mồi" với hàng loạt kỹ năng đã được xây dựng rồi đúc kết thành "giáo trình" của hàng loạt thế hệ, sao có chuyện “lãnh hậu quả” như các vị tiền bối thời quá vãng?


Xem thêm